SURAT PEMOHONAN IZIN CUTI BERSALIN

Surat permohonan cuti bersalin adalah surat dinas yang di buat oleh seorang pegawai di suatu instansi untuk mengajukan cuti kerena pegawai tersebut akan melahirkan. Surat cuti ini ditujukan kepada pejabat yang berwenang di suatu instansi. Biasanya cuti ini diberikan selama 3 (tiga) bulan dengan masa perhitungan 1(satu)bulan sebelum melahirkan, 2(dua) bulan setelah melahirkan.


Simak juga: SURAT PEMBERITAHUAN


Surabaya, 16 Januari 2016

Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kota Surabaya
Jalan Pattimura No.14
Surabaya

     Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama  
Monalisa Desire, S.Pd
NIP
:  19751121 200701 2 006
Pangkat/ Golongan
:  Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan
:  Guru
Unit Kerja
:  SMK Negeri 15 Surabaya
Satuan Organisasi
:  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

   Kota Surabaya

Dengan ini mengajukan permintaan cuti untuk   yang ke 2(dua) atau cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan. Terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikianlah permintaan ini saya buat agar dipertimbangkan sebagaimana mestinyaHormat saya,TTDMonalisa Desire, S.Pd

NIP. 19751121 200701 2 006